søndag, juni 11, 2006

Blogging - ikke lenger hva det en gang var ...

Hva er blogging?

Blogging skjøt for alvor inn i folks bevisthet etter den Amerikanske valgkampen i 2004. Den fikk fort på seg stemplet dagbok, noe som også gjenspeiles i oppfinnerens definisjon fra samme periode:

Fritt oversatt og gjengitt fra Dave Winers: What are weblogs?

Dette er en tilbakevendende debatt. Alle vil vite hva en weblogg er, og hva som gjør webloggen forskjellig fra andre tidsskrifter som aviser, ukeblader, eller vevsider. Over 2 millioner på verdensbasis vet hva det er, og antallet bare vokser. ( I skrivende stund - 6 millioner)
Dave Winers, webloggens far, gir her sin definisjon:

Personlige Webbaserte Publiseringsfelleksaper

Min erfaring etter et år med blogging, er at den er mye mye mer ... som han sa - en tilbakevendene debatt:

En weblogg er det du vil den skal være - et medium - som kan alt fra å forandre verden med et tastetrykk, til å være din handleliste.
En weblogg har en stemme som er skrevet av en person, eller en organisasjon. Den har et personlig eller organisatorisk preg. Den er i sin opprinnelige form ikke standardisert eller underlagt korrektur. Det vanlige og/eller uvanlige kommer fram. En weblogg befinner seg på nett, og har en nettbasert editor slik at den ikke trenger å lastes ned. Innholdet blir ikke skrevet ut. En av grunnene til dette er at den blir fortløpende oppdatert. Det er et lavkostnadsprodukt, ofte gratis, og er tilgjengelig via nettleser.

En weblogg består av publiserte ord som flyter gjennom en design-mal. Prosessen er automatisert, skapt av designer og skribent. Via hyperlenker bloggen til en multimediabok, en bok som kan fylles med tekst bilder og lyd - dynamiske eller statiske.

Og endelig, weblogg er en del av et felleskap. Alle weblogger står i en relasjon til noe, og er en del av et felleskap. De kobler sammen mennesker, med PC og Internett som det medierende middel og fora - et kollektivt interessefellskap. I fellesskapet som oppstår, inntrer autoritet. En blogg kan derfor tjene som en uavhengig politisk plattform. Det sies at de mest ihuga bloggere er informasjons junkies. Og det sies at blogging har en transformerende kraft. Den forvandler et publikum, fra å være passive brukere til å bli aktive deltakere, og fra å være forbrukere til å bli produsenter (Rebecca Blood).

Hvem kan blogge?

I utgangspunktet alle som har en e-post adresse og en nettleser. De fleste blogger har en aldersgrense på omkring 12- 14 år. I tillegg til alder bør man ha noen synspunkter eller meninger, slik at disse kan være gjenstand for kommentarer fra øvrige brukere. Dette er selve grunnlaget for den salige blandingen av personlige synspunkter og offentlig verifiserbar informasjon (kollektivet trer inn som kontrollorgan/sensur/korrektur. Det må derfor være et visst engasjement i personene som blogger.

Hvorfor blogge?

Det er trygt, kjapt og billig! Man kan helt uhemmet og uten troverdighet publisere og kaste seg over hva man vil. Skulle man gjøre seg bort, miste sin troverdighet og integritet, kan man likevel og øyeblikkelig blogge på ny.

Påstand: Man blir ikke rammet av flere sanksjoner enn det man påfører seg selv! Med andre ord, samvittigheten er det sensurerende organ. Denne immunitet er bloggerens kilde til fornybar og evigvarende energi! Her er noen flere grunner:Man kan altså helt fritt drive journalistikk på et hvilket som helst nivå, og på den måten bidra til å være et alternativ til den sensurerte presse.

Man kan drive kunnskapsdeling på et hvilket som helst område og nivå ? det stilles ingen formelle krav til skriveferdigheter som ortografi etc.
Man kan kommunisere med brukere.
Man får enda en link å knytte til sin CV ?
Bare fantasien setter de egenlige grenser ?
Hvordan blogge?

Til å begynne med, var webloggene linkdrevne. Det var vanlige html sider skapt av selvlærte html entusiaster eller folk som på bakgrunn av sin profesjon viste hvordan de kunne lage html sider. Sidene var en blanding av linker, kommentarer og personlige skildringer via tanker og tekst.
Denne oppskriften stammer opprinnelig fra webloggens far Dave Winer, og er ganske så fritt oversatt fra hans artikkel på emnet.

  • Det vanskeligste med å gjøre noe nytt er å starte, så hopp i det, start!
  • Få tak i en weblogg (husk at du trenger en e-post).
  • Ikke tenk så mye på hva din URL skal være. Noen av de mest populære weblogger har de dummeste navn. Det er ikke navnet som tiltrekker seg bloggerne, men det er hvem du er og hva du mener som betyr noe.
  • Start med noe så dumt som: Hei verden!, eller, Dette er min første blogg!
  • Noen tror en weblogg må være pen, men Winer er ikke enig. Hans filosofi er: Vi er alle mennesker, kom slik du er! Og ?Hvis du har noe å si, si det på web! (manifest skrevet av australsk blogger).

Det finnes flere og mer utdypende tips om du leser artikkelen til Winer, men dette er i grunnen det som skal til for å lage en blogg ? verre er det ikke!

Ingen kommentarer: