søndag, august 27, 2006

Fra brosjyre til blogg!

Wesley Fryer skriver sin blogg - Mooving at the Speed of Creativity - noen tanker om borgerjournalistik og henviser til filmen "From Pamphlet to Blog" (Fra brosjyre til blog). Videoen gir en kort oversikt over hva noe de kaller borgerjournalistikk, og hvilket potensialet en slik aktivitet som blogging har i forhold til å påvirke hverdagen. I den forbindelse deler han tanker omkring skolens ansvar i forhold til å lære elever borgerjournalistik. Han sier blant annet at:

Ikke bare er det spennende med borgerjournalistik fordi autentisk skriving motiverer og stimulerer til skriving med alt det innebærer, men at det også stimulerer til deltakelse i demokratiske prosesser. Ved å blogge kan elevene engasjere seg og medborgere og på den måten påvirke politiske føringer og beslutninger - både lokalt og globalt.


Sitat fra filmen (fritt oversatt): Det at vi kan kommunisere fra alle verdens hjørner i samtid er ikke lenger nytt. Det som er nytt er at makten ligger i hendene på mannen i gata.

Noe å tenke på for norsk/samfunnsfag undervisningen ...

Ingen kommentarer: